Terapia + Suche Igłowanie

Terapia + Suche Igłowanie OPIS

Czym jest Suche Igłowanie?

Innowacyjna metoda terapeutyczna stosowana w fizjoterapii do leczenia różnych zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego

Terapia suchym igłowaniem, znana również jako dry needling, słuzy leczeniu zaburzeń takich jak bolesne punkty spustowe, napięcia mięśniowe, czy ograniczony zakres ruchu.

W trakcie tego zabiegu, cienkie igły są wprowadzane bezpośrednio w obszary dotknięte napięciem mięśniowym lub bolesnymi punktami, co ma na celu wywołanie efektu terapeutycznego poprzez stymulację nerwów, zmniejszenie napięcia mięśniowego oraz poprawę krążenia krwi.

fizjoterapia fizjo control
fizjoterpeuta gdańsk fizjoterapia fizjo control